Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

História a pôvod kata Guju Ryu Karate Do

Publikované 25.01.2013 v 20:54 v kategórii Karate Do, prečítané: 644x

História Kata alebo Quan (čínsky výraz pre kata)


Pred viac ako 1600 rokmi bolo v Číne cvičenie kata zdokonaľované. Kata boli cvičené za účelom sebaobrany, kým budhistickí mnísi ich cvičili aj za účelom posilňovania tela a ducha. Takmer všetky Okinawské Goju kata boli prinesené z Číny na Okinawu Senseiom Kanryo Higaonnom.


Higaonna Sensei študoval a trénoval veľa rokov pod vedením Senseia Ryu Ryuko v provincii Fukien v Číne.

Nasledujúce kata boli predané od Senseia Ryu Ryuka Senseiovi Higaonnovi: Sanchin, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai, Kururunfa, Sesan a Suparinpei. Pôvodní tvorcovia týchto kata však nie sú známi.


Existujú vplyvy z budhizmu. Jedna z „biblií“ budhizmu „Hannya Schinkyo“ popisuje ako sa 6 aspektov kon (oko, ucho, nos, jazyk, telo a duch) dotkne šiestich aspektov jin (farba, zvuk, vôňa , chuť, dotyk a pravda ).“

Tých 6 aspektov kon utvorí tri svetské túžby (dobra, zla a mieru) a stane sa osemnástimi svetskými túžbami, čo je Sepai. Potom sa ďalšie tri svetské túžby (bolesť, radosť a uvoľnenie) dotknú šiestich aspektov kon, aby vzniklo ďalších osemnásť pozemských túžob, ktoré prispejú k 36tim - Sanseru. Týchto 36 túžob súvisí s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Potom sa stanú sto ôsmimi, čo je Suparinpei.


Okinawský/Čínsky

názov

Slovenský názov

Heishu/

Kaishu

Pôvod

Číslovanie

Odovzdané od

Gekisai Dai Ichi

-zaútočiť a zničiť 1

Kaishu

Miyagi Chojun

Miyagi Chojun

Gekisai Dai Ni

-zaútočiť a zničiť 2

Kaishu

Miyagi Chojun

Miyagi Chojun

Sanchin - odvodená zo staršej formy zvanej Happoren (alebo jej staršia forma Paipuren)

-3 boje

Heishu

Biely žeriav a systém

box mníchov

kung fu

Ryu Ryu Ko Sensei -

upravená Higaonna

Kanryo Senseiom -upravená Miyagi Chojun Senseiom

Tensho - odvodená z Čínskej formy zvanej Rokkishu

-rotujúce dlane

Heishu

Miyagi Chojun

6 rúk Šaolínu

Miyagi Chojun

Seiyunchin

-stiahnuť a bojovať

Kaishu

Čínsky box:

štýl jastraba

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Saifa

-rozbiť, udrieť a odtrhúť sa

Kaishu

Biely žeriav

kung fu

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sanseru

-oko tornáda

Kaishu

Čínsky box:

žeriav, tiger a pes

36 krokov alebo pohybov rúk

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sesan

-hnev pytóna

-pokročilá tigria kata

Kaishu

Čínsky box:

drak, lev, pästiarske štýly mníchov

13 pozícií rúk alebo 56 pohybov

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Shisochin

-pán temnoty

Boj na 4 strany

-dračia kata

Kaishu

Čínsky box:

žeriav, tiger a pes

KungFu

27 pohybov pokračovania Sanseiru

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sepai

-cesta draka

Kaishu

systém

box mníchov

18 pozícií rúk pokračovania Seisan

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Kururunfa

-zotrvať, potom zaútočiť a zničiť

Kaishu

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Suparinpei

(Pecchurin)

-108 zlých vášní človeka a jeho úsilie premôcť ich

Kaishu

Čínsky box:

drak, tiger a

pästiarke kung fu mníchov

108 rúk

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei


Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni - „zaútočiť a zničiť“

Sensei Chojun Miyagi vytvoril kata Fukyu Ni, ktorú si osvojil ako Gekisai Dai Ichi a pokračoval v zdokonaľovaní Gekisai Dai Ni s vplyvom štýlu Naha Te. Geki znamená bojovať, útočiť alebo udierať, zatiaľ čo Sai znamená rozbiť alebo zlomiť. Gekisai sa prekladá ako „zničiť“, ale kata je zvyčajne prekladaná ako „zaútočiť a zničiť“. Názov odráža dobu v histórii, keď boli kata vytvorené, t. j. druhá svetová vojna, a ich zámer bol „zaútočiť a zničiť nepriateľa“, t. j. amerických vojakov.

Pôvodne vyučovaný horný úder bol mierený vyššie ako na výšku hlavy (odrážal výškový rozdiel medzi Okinawcami a Američanmi). Vo vojnových rokoch veľa Goju škôl zmenilo úvodný úder na štandardne vrchné a stredné údery.

Gekisai - Ichi a Gekisai - Ni používajú rovnaké kanji (znak japonskej abecedy) pre prvé 3 znaky názvu. Rozdiel medzi názvami kata je len ten, že jedna je číslo 1 a druhá číslo 2. Tieto kata boli zdokonalené pred rokom 1940 a ich pomerná jednoduchosť pomohla rozšíriť Goju štýl na verejnosť.


Sanchin - „3 boje“

3 boje kata Sanchin (alebo jej staršia forma Paipuren) - sú myseľ, telo a duch. V slove Goju, „go“ znamená tvrdý a „ju“ znamená mäkký. „Go“ sa vo veľkej miere využíva najmä v Sanchin kata. V kata Sanchin nájdeme skombinovaný mier mysle, tela a ducha ale to len v prípade, že ju praktikujeme správne a podľa inštrukcií.

Kata Sanchin pôvodne nezahŕňala bojové elementy, až kým nebola osvojená šaolinskými mníchmi.

Aby sa kata Sanchin rozšírila a uplatnila , praktikujú sa v Okinawskom Goju Ryu dve verzie cvičenia.

Originálna- pôvodná verzia bola prinesená z Číny Senseiom Kanryo Higaonnom a je najdôležitejšia kata v štýle Goju Ryu karate (z názvom Happoren).

Druhú verziu vytvoril a zdokonalil Sensei Chojun Miyagi - najstarší žiak Senseia Higaonnu a vylepšil premenu pôvodnej verzie so zatvorenými päsťami.


Poznáme 4 základné typy Sanchin ibuki (dýchania):

 1. Nádych pomaly až do úplného nadýchnutia, výdych tak isto.
 2. Nádych rýchlejšie, výdych pomalšie.
 3. Nádych pomaly až do úplného nadýchnutia, výdych rýchlejšie.
 4. Nádych rýchlejšie, výdych pomaly, až kým nevydýchneme úplne.


Sanchin kata Senseia Chojuna Miyagiho využíva dýchaciu metódu číslo 1.-3. ktorá používa pomalý a úplný nádych aj výdych.

Ibuki Senseia Kanryo Higaonnu môže byť zaradené do metódy 4., kde sa má nadychovať rýchlejšie, úplne a vydychovať úplne, ostro.


V tejto forme skúšame pochopiť princíp „trojitého uzamknutia“. V postoji spustíme váhu tela dolu, vytočíme päty smerom von a panvu posunieme vpred, aby sme postoj „uzamkli“. Taktiež sa učíme dýchať hlboko do brucha. Pohyb panvy riadi dýchanie; čo nám umožňuje úplne vydýchnuť vzduch z pľúc.


V skratke, výsledkom správneho praktikovanie kata Sanchin je spevnenie a zvýšenie celkovej telesnej sily cvičenca.

Je to aj cesta ako zachovať telo v rovnováhe s psychickou a telesnou silou.


Ak sa kata praktikuje správne, používaním techniky membránového dýchania podobnej Hatha yoge, nemalo by dochádzať k nadmernému napätiu, skôr by malo dôjsť k tzv. masáži vnútorných orgánov a posilňovaniu tela. Účelom cvičenia kata Sanchin nie je len duchovné zlepšovanie, ale praktikujeme ju s cieľom aby sme pripravili telo na to, aby vstrebalo údery bezbolestne a bez ujmy (známe ako „železná košeľa“) a posilnilo predlaktia, aby vstrebali nárazy („železné mosty“).


Tensho alebo Rokkishu - „rotujúce dlane alebo 6 rúk“

Tensho je relatívne nová kata, ktorú vytvoril Sensei Chojun Miyagi, ako svoje majstrovské dielo. Tensho doslovne znamená rotujúce dlane, tiež známe ako Rokkishu z čínskeho štýlu bieleho žeriava. Rokkishu sa stala základným kameňom Tensho kata. Šestka „Ten“ v preklade názvu Tensho sa vzťahuje na počet smerov ,ktorými sa kata praktikuje vo vzťahu k štartovacej pozícii: hore, dole, vľavo, vpravo, dopredu a dozadu.


V slove Goju-ju“ znamená mäkký ,čo predstavuje Tensho kata,Go“ znamená tvrdý a predstavuje ho kata Sanchin.

Goju Ryu kata delíme na kaishugata (znamená otvorené) a heishugata (znamená zatvorené). Heishugata pre Goju RyuSanchin a Tensho.


Tensho je klasifikovaná ako heishugata čo v zmysle praktikovania znamená že sa celé kata cvičí v plnej tenzii z bojovým dýchaním nogare. Kata Tensho je však cvičenie vyššej úrovne dýchania a preto sa môže cvičiť aj bez tenzie z meditačným dýchaním nogare, čo znamená že vdychovanie aj vydychovanie je robené cez nos ako v hlavných dýchacích cvičeniach jogy alebo meditácii zazen. Hrudník by sa nemal rozpínať a brucho by počas praktikovania nemalo byť sťahované (pasívne).


Pri rotácii dlaní sa snažíme vykonávať dýchanie zarovno s udieraním a blokovaním (synchrónne). Keď udierame, máličko sa dvíhame a vydychujeme. Keď blokujeme, máličko klesneme a vdychujeme. Ak vykonávame tieto pohyby, dosiahneme drobný pulzujúci efekt v tele.


Keď vykonávame techniky rotujúcich dlaní, tiež rotujeme okolo osi našich orgánov. To nám pomáha vstrebať energiu protivníka a presunúť jeho energiu do našich úderov.


Seiyunchin - „stiahnuť a bojovať“

Existuje veľa prekladov pre túto kata, ale „stiahnuť a bojovať“ sa zdá byť najvhodnejší. Nezahŕňa žiadne kopy a väčšina techník prevádzaných rukami sa robí v schiko dachi a neko ashi dachi - v nízkom postoji. Ak sa táto kata praktikuje správne, spevňuje a zvyšuje flexibilitu našich nôh a bokov. Seiyunchin sa vo väčšine moderných Goju organizáciách vyučuje na úrovni hnedých pásov . Kata Seiyunchin nás učí zložiť súpera využitím nízkej polohy tela ako aj pohybovať sa a útočiť z tejto polohy.

Toto je prvá kata, ktorá sa praktikuje so zmenami v rytme a časovaní. Pomalé silné pohyby sú striedané s rýchlymi a explozívnymi. Vykonávanie správneho časovania je veľmi dôležité.


Saifa„rozbiť, udrieť a odtrhnúť sa“

Saifa kata používa rovnaké kanji (znaky japonskej abecedy) ako Gekisai kata. Druhá časť názvu kata je pôvodne „ha“, ale vplyvom Okinawy sa výslovnosť zmenila na „fa“ – čo nám spolu dáva Saifa.

Znamená to „rozbiť, udrieť a odtrhnúť sa“. Vyskytuje sa tu niekoľko úderov prichádzajúcich zozadu, ktoré dodávajú tejto kata väčšiu agresivitu. Bunkai kata odhaľuje techniky zovretia, kde sú ruky doslova vytrhnuté z úchopu súpera.

Čínska história dokazuje, že Saifa je jedna z najstarších klasických kata a je vyučovaná ako prvá kaishu kata vo veľa Goju školách. V kata Saifa sa učíme prinútiť súpera niesť našu váhu a používať naše boky na vytvorenie sily keď potrebujeme narušiť súperovu rovnováhu. Využívame výhody súperovho útoku tým, že si vytvoríme miesto a narušíme jeho rovnováhu použitím našej alebo jeho váhy ako aj používaním našich bokov.


Sanseru„ Oko tornáda – 36 krokov alebo pohybov rúk

Praktikovaním Kata Sanseru zdokonaľujeme nízke kopy a dvojité techniky rúk. Pôvodne bola táto kata vyučovaná v Okinawskej sekcii Kume a učil ju sensei Aragaki Seisho predtým, ako Kanryo Higashionna vycestoval do Číny. To znamená, že táto kata pôvodne pochádza z Okinawy a preto je praktikovaná vo viacerých štýloch karate, s miernymi odlišnosťami. Sanseru nás učí byť v strede a akceptovať útoky zo všetkých strán. Taktiež nás učí, aké je dôležité uvedomenie si nášho periférneho, rozšíreného videnia tak, aby sme mohli predpokladať a odhadnúť útok súpera.


Sesan„hnev pytóna (13 krokov alebo pozícií rúk)“

Sesan reprezentuje číslo 13. V Číne číslo 13 predstavuje veľa šťastia a celkovú prosperitu. Cvičí ju veľa okinawských štýlov. Považuje sa za jednu z najstarších kata na Okinawe a zdôrazňuje dôležitosť krokovania, úderov a kopov. Obsahuje 8 defenzívnych a 5 ofenzívnych techník, vykonávaných v rôznych smeroch.

Táto kata začína ako kata Sanchin, obsahuje techniky, ktoré narúšajú postavenie súperovej osi a niekoľko nízkych kopov.

Sesan nás učí ako použiť naše ruky k uchyteniu a ovládaniu ruky súpera.

Uchopením s rukami od seba a následne hadovitým pohybom do usporiadanej pozície môžeme dosiahnuť úchopu silného ako „pytón“. Táto forma má tiež mnoho explozívnych zmien v jednotlivých krokoch.


Shisochin „Pán temnoty (boj na 4 strany)“

Shisochin v preklade znamená „boj na 4 strany“.

Taktiež môže reprezentovať 4 aspekty zastúpené v čínskej medicíne drevo, oheň, kov a voda s človekom (zastupujúci Zem).

Shisochin je charakteristická používaním otvorených rúk - techník tigra ( klasické čínske techniky ako „zúrivý tiger kráčajúci lesom“). Shisochin nás učí aké je dôležité mať nižšie položené ťažisko ako súper. V podstate je toto dosiahnuté tým, že naše boky sú nižšie ako súperove. Okrem zvýšenia stability je pre súpera ťažké ovládať nás, alebo nás zložiť na zem. Hlboké postoje a dlhé bloky nám tiež môžu pomôcť nájsť súpera, ak by sme bojovali v tme.


Sepai - „cesta draka (18 krokov alebo pozícií rúk)“

Hovorí sa, že táto kata je založená na technikách žeriava, ktoré môžeme vidieť v naklonených postojoch, v štýle udierania pripomínajúcom bičovanie ako aj v jednotlivých postojoch.

Sepai je zhotovená z výberu nezvyčajných techník rúk, nôh a tela.

Učí nás dôležitosti kontrolovania osi súperovho tela. Neustále narúšame jeho rovnováhu ohýbaním jeho tela a presúvaním jeho váhy. To je dosiahnuté výberom rôznych techník, niekedy uchopením súpera okolo pása, niekedy odtláčaním jeho bokov a inokedy kontrolou hornej časti jeho tela a vyvedením z rovnováhy.


Kururunfa - „zotrvať, potom rýchlo zaútočiť a zničiť“

Kururunfa bola odovzdaná senseiom Ryu Ryuka senseiovi Higaonnovi, ale pôvodný tvorca tejto kata nie je známy. Zahŕňa široký výber techník otvorenými rukami a techník koordinácie rúk/bokov. Ako Sesan, aj Kururunfa má mäkké pohyby nasledované tvrdými. V Kururunfe je rozdiel medzi tvrdými a mäkkými technikami ešte výraznejší s pomalými pretiahnutými pohybmi nasledovanými pauzou s výbušnými technikami, čo sa opakuje znova a znova. Zahŕňa mnoho úchopov, „medvedích objatí“, škrtení a „úchytov hlavy“.


Suparinpei alebo Pecchurin - „108 pozícií rúk alebo 108 zlých vášní človeka a jeho úsilie premôcť ich“

Podľa pôvodnej tradície boli 3 úrovne SuparinpeiJo(vyssoká), Chu (stredná), Ge (nízka). Suparinpei, ktorá sa cvičí teraz je Jo. Suparinpei Chu a Ge sa praktikovali v minulosti. V súčasnosti už nie sú známe. Kata reprezentuje číslo 108 a má špeciálny význam v budhizme. Verí sa, že človek má 108 zlých vášní, a tak v budhistických chrámoch 31. decembra o polnoci zvonieva zvon 108krát, aby zahnal toto zlo. Suparinpei je najdlhšia kata Goju Ryu Karate Do. Využíva veľké množstvo techník, vrátane ovládania dýchania a obsahuje najväčšie množstvo aplikácií a najväčšiu hĺbku významu ktorá je predávaná z učiteľa na žiaka.


Preklad upravený z anglického originálu.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?