Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

Karate Do

Mokusō

Publikované 28.01.2017 v 11:10 v kategórii Karate Do, prečítané: 113x

Mokusō

   Pre praktikujúcich hlavne bojové umenia, predstavuje mokusō (黙想) meditáciu. Prevádza sa na začiatku a na konci tréningu prevažne v sede na pätách seiza. Môžeme ho však vidieť aj pri súťažiach, ako ho pretekári praktikujú v stoji pred začiatkom a na konci kata či kumite.    Je to jednoduchý, ale pritom účinný spôsob, ako sa za krátku dobu naladiť na činnosť ktorá v zapätí nasleduje. Skľudnením dychu, tepovej frekvencie a odosobnením sa od… Celý článok ›


A brief history of Goju Ryu / Krátka história Goju Ryu

Publikované 03.01.2017 v 19:39 v kategórii Karate Do, prečítané: 99x

· Home · About IOGKF · Goju Ryu History Goju Ryu HistoryKevin Kennedy 2014-05-17T13:35:57+00:00 Bodhidharma was a Buddhist monk who lived in the 6th century and is said to be the patriarch of all martial arts. However few fighting arts have a deep and fascinating history as that of Okinawan Goju-ryu Karate-do. From Shaolin temple and Chinese boxing origins, to the style of Naha-te, its further development into Okinawan Goju-ryu and the formation of the International Okinawan Goju-ryu… Celý článok ›


Tradičné Okinavské Gōjū-ryū Karate-dō

Publikované 09.12.2016 v 23:07 v kategórii Karate Do, prečítané: 166x

Tradičné Okinavské Gōjū-ryū Karate-dō

Tieto štyri slová mi umožňujú hlbšie sa zamyslieť a lepšie pochopiť toto bojové umenie. Rozanalyzovaním jednotlivých slov získavam ucelenejší obraz o pôvode, histórii a význame Tradičného Okinavského Gōjū-ryū Karate-dō. Traditional Okinawa Gōjū-ryū Karate-dō These are the four words that give a deeper meaning and better explanation to this martial art. To analyse each of these words helps me to capture the picture of what the origin, history and meaning of… Celý článok ›


A brief history of the IOGKF - Stručná história IOGKF

Publikované 24.07.2016 v 10:01 v kategórii Karate Do, prečítané: 115x

The International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (IOGKF) was established in July 1979 by Morio Higaonna Sensei. The IOGKF was established for the purpose of protecting and preserving traditional Okinawan Goju-Ryu Karate-Do as an intangible cultural treasure in its original form as passed on by Goju-Ryu founder Chojun Miyagi, and spreading this art throughout the nations of the world. Most importantly, the IOGKF was being formed with the support and backing of Ken Miyagi (fourth son of… Celý článok ›


Neduhy dnešnej doby!

Publikované 03.12.2015 v 17:57 v kategórii Karate Do, prečítané: 202x

V poslednom čase som si u cvičencov všimol že, veci ktoré boli kedysi samozrejmosťou sa vytrácajú. Prísť načas na tréning, upratať si dojo (miesto na cvičenie) alebo stíšiť zvonenie na mobile sú veci ktoré doslovne neobsahuje Dojo kun (etika a etiketa, pravidlá) ale sú v ňom skryté. Apelujem preto na všetkých praktikujúcich Karate do, buďme hrdí na to, že Dojo kun máme a môžeme sa nim riadiť.    Neskorým príchodom na tréning nielenže… Celý článok ›


Kiai

Publikované 01.03.2015 v 10:11 v kategórii Karate Do, prečítané: 380x

Kiai

   Čínsky - qi he, kórejsky - ki hap, japonsky - ki ai pričom ki predstavuje vnútornú silu, energiu a ai jednotu, zjednotenie, pripojenie, samotný význam je však hlbší a označuje bojového ducha. V karate čítankách sa najčastejšie prekladá ako výkrik, krik, rev. Presnejšie by som ho však popísal ako sprievodný zvukový prejav pri pohybovej činnosti sprevádzajúcej prechod z dynamickej do silovej časti krátkodobého napnutia svalstva, tenzie, /kime/.    Tento zvuk… Celý článok ›


Chi-Ishi

Publikované 01.03.2015 v 10:02 v kategórii Karate Do, prečítané: 407x

Chi-Ishi

   Jeden zo segmentov tradičného Okinawského karate tréningu je unikátny systém posilňovania celého tela Hojo-Undo, čo v Okinawskom dialekte doslovne znamená „doplnkové cvičenie“. Tento segment zahŕňa niekoľko základných prvkov posilňovania a to: Makiwara /pomôcka na spevňovanie zápästia a otužovanie úderových plôch/, Nigiri Game /keramické vázy využívané s dôrazom na silu úchopu, zovretím hrdla samotnej vázy/, Sashi Ischi /oblý kameň určený na… Celý článok ›


Hara alebo tanden?

Publikované 10.05.2014 v 15:58 v kategórii Karate Do, prečítané: 618x

Hara alebo tanden?

   Tieto dva pojmy sa často považujú za jeden a ten istý.Každý z nich má však iný, svoj vlastný význam, aj keď sa v konečnom dôsledku prelínajú a dopĺňajú. Takže hara, onaka, fukubu alebo fu, Život /starosloviensky/ sa doslovne prekladá ako brucho, kdežto voľný preklad slova tanren, tanden, Seikatanden, tanťien, tan ťien, dan ťien, dan tien, dantianje „schránka božstva“, „more čchi (qi)“, „pole elixíru“, „oceán ki (kikai)“ či… Celý článok ›


Význam protektorov v tréningu karate.

Publikované 05.01.2014 v 16:11 v kategórii Karate Do, prečítané: 500x

Význam protektorov v tréningu karate.

   Používanie protektorov /chráničov/ v tréningu karate je nepopierateľný. Pri cvičení vo dvojici oceníme nielen jeho praktický význam, ale najmä jeho psychologické uplatnenie.      Psychologicky vplýva na cvičencov hlavne tým spôsobom, že hranica strachu zo skontaktovania sa, sa posúva. V praxi to znamená u oboch sparing partnerov posunutie prahu bojazlivosti. Obava zasadenia, ale aj prijatia silného úderu alebo kopu, je eliminovaná a zápas sa približuje… Celý článok ›


SHIME

Publikované 30.03.2013 v 14:28 v kategórii Karate Do, prečítané: 298x

   Shime je Okinawským ekvivalentom pre dopomoc, používajúci sa pri asistovanom cvičení kata Sanchin. Úlohou dopomáhajúceho je vyprovokovať cvičiaceho k čo najväčšiemu výkonu počas cvičenia, pričom jeho napnuté svaly neustále kontaktuje údermi, kopmi či stláčaním svalov, atď. Týmto spôsobom pomáhame praktikujúcemu viesť energiu ki cez miesta, kde môže viaznuť. Systém dopomoci má určité pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať, aby bol jeho účinok počas… Celý článok ›