Dojo Tetsuji

Renshi Karol Krejčí

Neduhy dnešnej doby!

Publikované 03.12.2015 v 17:57 v kategórii Karate Do, prečítané: 74x

V poslednom čase som si u cvičencov všimol že, veci ktoré boli kedysi samozrejmosťou sa vytrácajú. Prísť načas na tréning, upratať si dojo (miesto na cvičenie) alebo stíšiť zvonenie na mobile sú veci ktoré doslovne neobsahuje Dojo kun (etika a etiketa, pravidlá) ale sú v ňom skryté. Apelujem preto na všetkých praktikujúcich Karate do, buďme hrdí na to, že Dojo kun máme a môžeme sa nim riadiť.    Neskorým príchodom na tréning nielenže… Celý článok ›


To musíš vidieť!

Publikované 25.11.2015 v 21:27 v kategórii Naozaj krásne..., prečítané: 92x

To musíš vidieť!

                                                                                 Celý článok ›


Kiai

Publikované 01.03.2015 v 10:11 v kategórii Karate Do, prečítané: 203x

Kiai

   Čínsky - qi he, kórejsky - ki hap, japonsky - ki ai pričom ki predstavuje vnútornú silu, energiu a ai jednotu, zjednotenie, pripojenie, samotný význam je však hlbší a označuje bojového ducha. V karate čítankách sa najčastejšie prekladá ako výkrik, krik, rev. Presnejšie by som ho však popísal ako sprievodný zvukový prejav pri pohybovej činnosti sprevádzajúcej prechod z dynamickej do silovej časti krátkodobého napnutia svalstva, tenzie, /kime/.    Tento zvuk… Celý článok ›


Chi-Ishi

Publikované 01.03.2015 v 10:02 v kategórii Karate Do, prečítané: 211x

Chi-Ishi

   Jeden zo segmentov tradičného Okinawského karate tréningu je unikátny systém posilňovania celého tela Hojo-Undo, čo v Okinawskom dialekte doslovne znamená „doplnkové cvičenie“. Tento segment zahŕňa niekoľko základných prvkov posilňovania a to: Makiwara /pomôcka na spevňovanie zápästia a otužovanie úderových plôch/, Nigiri Game /keramické vázy využívané s dôrazom na silu úchopu, zovretím hrdla samotnej vázy/, Sashi Ischi /oblý kameň určený na… Celý článok ›


Vizualizácia

Publikované 13.01.2015 v 21:00 v kategórii Zdravý životný štýl., prečítané: 173x

súčasť samouzdravujúceho procesu.       Vedieť vizualizovať, predstaviť si, vytvoriť si vnútorný obraz svojou duchovnou silou je veľmi dôležité pri meditácii, rozjímaní, hĺbavej relaxácii zameranej na samoliečenie. Je preto dobré zasvätiť sa pomocou článkov, obrázkov alebo videí hlbšie do problému, tematiky, vnemu nad ktorým chceme udržať našu myseľ sústredenú. Zaktivujeme preto všetky naše zmysli čuch, chuť, hmat, sluch a zrak ale aj emócie.  … Celý článok ›


Hara alebo tanden?

Publikované 10.05.2014 v 15:58 v kategórii Karate Do, prečítané: 387x

Hara alebo tanden?

   Tieto dva pojmy sa často považujú za jeden a ten istý.Každý z nich má však iný, svoj vlastný význam, aj keď sa v konečnom dôsledku prelínajú a dopĺňajú. Takže hara, onaka, fukubu alebo fu, Život /starosloviensky/ sa doslovne prekladá ako brucho, kdežto voľný preklad slova tanren, tanden, Seikatanden, tanťien, tan ťien, dan ťien, dan tien, dantianje „schránka božstva“, „more čchi (qi)“, „pole elixíru“, „oceán ki (kikai)“ či… Celý článok ›


Význam protektorov v tréningu karate.

Publikované 05.01.2014 v 16:11 v kategórii Karate Do, prečítané: 386x

Význam protektorov v tréningu karate.

   Používanie protektorov /chráničov/ v tréningu karate je nepopierateľný. Pri cvičení vo dvojici oceníme nielen jeho praktický význam, ale najmä jeho psychologické uplatnenie.      Psychologicky vplýva na cvičencov hlavne tým spôsobom, že hranica strachu zo skontaktovania sa, sa posúva. V praxi to znamená u oboch sparing partnerov posunutie prahu bojazlivosti. Obava zasadenia, ale aj prijatia silného úderu alebo kopu, je eliminovaná a zápas sa približuje… Celý článok ›


Qigong a lyžovanie

Publikované 19.04.2013 v 10:12 v kategórii Zdravý životný štýl., prečítané: 222x

   Konštatovanie na úvod znie: dve úplne odlišné pohybové aktivity, ktoré nemajú žiadne spoločné znaky. Ak sa ale pozrieme bližšie zistíme, že zdieľajú spoločné črty,ktoré ich zbližujú. Qigong je zdravotné cvičenie prinášajúce cvičiacemu oddych, relax, či odreagovanie, počas ktorého si precvičíte celé telo. Lyžovanie je zimná aktivita prinášajúca uvoľnenie, odosobnenie sa, skrátka vyresetovanie.    Qigongové cvičenia sa začínajú… Celý článok ›


SHIME

Publikované 30.03.2013 v 14:28 v kategórii Karate Do, prečítané: 234x

   Shime je Okinawským ekvivalentom pre dopomoc, používajúci sa pri asistovanom cvičení kata Sanchin. Úlohou dopomáhajúceho je vyprovokovať cvičiaceho k čo najväčšiemu výkonu počas cvičenia, pričom jeho napnuté svaly neustále kontaktuje údermi, kopmi či stláčaním svalov, atď. Týmto spôsobom pomáhame praktikujúcemu viesť energiu ki cez miesta, kde môže viaznuť. Systém dopomoci má určité pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať, aby bol jeho účinok počas… Celý článok ›


Vzťah medzi Sanchin Kata a Chi-Kungom

Publikované 19.02.2013 v 22:25 v kategórii Karate Do, prečítané: 542x

Eitan Farchi Karate - do Dojo, Netanya , farchi @il.ibm.com Kata Sanchin je základom systému Okinawského Goju Ryu Karate Do. Pôvodne bola kata Sanchim prinesená na Okinawu z južnej Číny, jej princípy boli prenášané ústne z učiteľa na žiaka. V tejto práci sa venujem skúmaniu vzťahu kata Sanchin a Chi-Kungu. Popisujem súlad v dýchaní a postupe ako aj kreatívne využitie techník. Usudzujem, že kata Sanchin predstavuje „tvrdý“ Chi-kungový systém zameraný na… Celý článok ›