Dojo Tetsuji

Renshi Karol Krejčí

Mokusō

Publikované 28.01.2017 v 11:10 v kategórii Karate Do, prečítané: 114x

Mokusō

   Pre praktikujúcich hlavne bojové umenia, predstavuje mokusō (黙想) meditáciu. Prevádza sa na začiatku a na konci tréningu prevažne v sede na pätách seiza. Môžeme ho však vidieť aj pri súťažiach, ako ho pretekári praktikujú v stoji pred začiatkom a na konci kata či kumite.    Je to jednoduchý, ale pritom účinný spôsob, ako sa za krátku dobu naladiť na činnosť ktorá v zapätí nasleduje. Skľudnením dychu, tepovej frekvencie a odosobnením sa od… Celý článok ›


A brief history of Goju Ryu / Krátka história Goju Ryu

Publikované 03.01.2017 v 19:39 v kategórii Karate Do, prečítané: 100x

· Home · About IOGKF · Goju Ryu History Goju Ryu HistoryKevin Kennedy 2014-05-17T13:35:57+00:00 Bodhidharma was a Buddhist monk who lived in the 6th century and is said to be the patriarch of all martial arts. However few fighting arts have a deep and fascinating history as that of Okinawan Goju-ryu Karate-do. From Shaolin temple and Chinese boxing origins, to the style of Naha-te, its further development into Okinawan Goju-ryu and the formation of the International Okinawan Goju-ryu… Celý článok ›


Tradičné Okinavské Gōjū-ryū Karate-dō

Publikované 09.12.2016 v 23:07 v kategórii Karate Do, prečítané: 168x

Tradičné Okinavské Gōjū-ryū Karate-dō

Tieto štyri slová mi umožňujú hlbšie sa zamyslieť a lepšie pochopiť toto bojové umenie. Rozanalyzovaním jednotlivých slov získavam ucelenejší obraz o pôvode, histórii a význame Tradičného Okinavského Gōjū-ryū Karate-dō. Traditional Okinawa Gōjū-ryū Karate-dō These are the four words that give a deeper meaning and better explanation to this martial art. To analyse each of these words helps me to capture the picture of what the origin, history and meaning of… Celý článok ›


Cesta, Tao, Dó...

Publikované 06.09.2016 v 22:09 v kategórii Naozaj krásne..., prečítané: 134x

„Ku šťastiu žiadna cesta nevedie, šťastie je cesta.“                                                                                - Budha„Nieje dôležitý ciel ale cesta, život je cesta.“ „Kde nie je vôľa, tam cesty niet.“                  - No Name - Povedz mi... „Nie cesta rozširuje ľudí, to ľudia rozširujú cestu.“                                                                … Celý článok ›


A brief history of the IOGKF - Stručná história IOGKF

Publikované 24.07.2016 v 10:01 v kategórii Karate Do, prečítané: 115x

The International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (IOGKF) was established in July 1979 by Morio Higaonna Sensei. The IOGKF was established for the purpose of protecting and preserving traditional Okinawan Goju-Ryu Karate-Do as an intangible cultural treasure in its original form as passed on by Goju-Ryu founder Chojun Miyagi, and spreading this art throughout the nations of the world. Most importantly, the IOGKF was being formed with the support and backing of Ken Miyagi (fourth son of… Celý článok ›


Neduhy dnešnej doby!

Publikované 03.12.2015 v 17:57 v kategórii Karate Do, prečítané: 202x

V poslednom čase som si u cvičencov všimol že, veci ktoré boli kedysi samozrejmosťou sa vytrácajú. Prísť načas na tréning, upratať si dojo (miesto na cvičenie) alebo stíšiť zvonenie na mobile sú veci ktoré doslovne neobsahuje Dojo kun (etika a etiketa, pravidlá) ale sú v ňom skryté. Apelujem preto na všetkých praktikujúcich Karate do, buďme hrdí na to, že Dojo kun máme a môžeme sa nim riadiť.    Neskorým príchodom na tréning nielenže… Celý článok ›


To musíš vidieť!

Publikované 25.11.2015 v 21:27 v kategórii Naozaj krásne..., prečítané: 245x

To musíš vidieť!

                                                                                 Celý článok ›


Kiai

Publikované 01.03.2015 v 10:11 v kategórii Karate Do, prečítané: 381x

Kiai

   Čínsky - qi he, kórejsky - ki hap, japonsky - ki ai pričom ki predstavuje vnútornú silu, energiu a ai jednotu, zjednotenie, pripojenie, samotný význam je však hlbší a označuje bojového ducha. V karate čítankách sa najčastejšie prekladá ako výkrik, krik, rev. Presnejšie by som ho však popísal ako sprievodný zvukový prejav pri pohybovej činnosti sprevádzajúcej prechod z dynamickej do silovej časti krátkodobého napnutia svalstva, tenzie, /kime/.    Tento zvuk… Celý článok ›


Chi-Ishi

Publikované 01.03.2015 v 10:02 v kategórii Karate Do, prečítané: 410x

Chi-Ishi

   Jeden zo segmentov tradičného Okinawského karate tréningu je unikátny systém posilňovania celého tela Hojo-Undo, čo v Okinawskom dialekte doslovne znamená „doplnkové cvičenie“. Tento segment zahŕňa niekoľko základných prvkov posilňovania a to: Makiwara /pomôcka na spevňovanie zápästia a otužovanie úderových plôch/, Nigiri Game /keramické vázy využívané s dôrazom na silu úchopu, zovretím hrdla samotnej vázy/, Sashi Ischi /oblý kameň určený na… Celý článok ›


Vizualizácia

Publikované 13.01.2015 v 21:00 v kategórii Zdravý životný štýl., prečítané: 436x

súčasť samouzdravujúceho procesu.       Vedieť vizualizovať, predstaviť si, vytvoriť si vnútorný obraz svojou duchovnou silou je veľmi dôležité pri meditácii, rozjímaní, hĺbavej relaxácii zameranej na samoliečenie. Je preto dobré zasvätiť sa pomocou článkov, obrázkov alebo videí hlbšie do problému, tematiky, vnemu nad ktorým chceme udržať našu myseľ sústredenú. Zaktivujeme preto všetky naše zmysli čuch, chuť, hmat, sluch a zrak ale aj emócie.  … Celý článok ›