Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

Ibuki a Nogare

Publikované 12.01.2013 v 14:08 v kategórii Karate Do, prečítané: 471x

   Samotný dych je vo východných bojových umeniach a filozofii veľmi dôležitý. Preto sa tento článok tak ako už naznačuje nadpis bude zaoberať rozdielom spôsobu dýchania Ibuki a Nogare.


   Práca z dychom bude sústredená do oblasti brucha, Hara, Tanden, Tanren, Tantien kde sa budeme venovať plnému dychu, spôsobu, prevedeniu a jeho dĺžke. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi dýchania je v intenzite prevedenia čiže tvrdosti, smere vedenia dychu a jeho rozpínaniu sa v brušnej dutine. Tvrdé a mäkké prekladane do japončiny ako go a ju nevystihujú však presne rozdiel medzi tvrdým a mäkkým čo sa týka dýchania, ale skôr práce rúk. Značne bližší príklad ponúka čínština výrazmi Wai tan, ktorý reprezentuje spôsob dýchania Ibuki a Nei tan, ktorý je zástupcom dýchania Nogare. Obidva druhy dýchania majú spoločnú predstavu, že dych sa nezastavuje v pľúcach ale pokračuje do podbrušia kde expanduje. Táto predstava naplnenia brušnej dutiny vzduchom nám značne uľahčí precítiť ďalšie kroky celého procesu dýchania, ktoré sú veľmi dôležité. Tlak bránice, ktorá pri nádychu tlačí na orgány nachádzajúce sa v brušnej dutine vytláča naše brucho von. Samozrejme že k tomu prichádza len za predpokladu, že náš hrudný kôš sa nerozpína a zostáva statický.


   Ibuki dýchanie je tvrdé, hlasné, bojové, agresívne, násilné, v plnej tenzii svalstva so zatiahnutým zvieračom konečníka ako v niektorých technikách ohnivého Qi gongu (železná košeľa, zlatý zvon), kung fu alebo heishugata Goju Ryu karate do kde patria kata Sanchin a Tensho. Heishugata (zavreté alebo stiahnuté svaly čiže stáli stav napätia) je označenie pre kata kde ku každej fáze nádychu a výdychu prináleží synchrónne prevedená len jedna technika. V ostatných kata teda kaishugata (otvorené alebo uvoľnené svaly tela) niekedy prináležia k jednej fáze nádychu aj dve alebo tri fáze výdychu, málo kedy viac. Nádych je nosom vedený vždy do brucha /Hara/. Dĺžka a dráha nádychu a výdychu sa rôznia a sú rozdelené do štyroch skupín:


   - nádych veľmi pomalý a hlboký, výdych pomalý a úplný


   Nádych je vedený nosom, stúpa cez tretie oko na temeno hlavy a odtiaľ klesá po chrbte popod slabiny do brucha, kde sa stáča ako slimák a expanduje do všetkých strán, výdych vychádza zo stredu pomyselného slimáka k pupku na brucho a po hrudnej kosti do úst a odtiaľ von. Výdych je z počiatku prudký, silný, dlhý ale časom akoby slabol a postupne sa strácal keď je zakončený v maximálnom napätí svalstva /Kime/, počas ktorého prudko vydýchneme zostatkový vzduch z vyslovením HAT. Ako v Sanchin kata Chojuna Miyagiho Sensea počas prevádzania techník /chudan oi a gyaku zuki, chudan morote nukite zuki a tora guchi/.


   - nádych pomalý a hlboký, výdych rýchly


   Nádych nosom poza tretie oko, popod lebku k zátylku, chrbticou dolu a cez kostrč do brušnej dutiny kde sa stáča do pomyselného slimáka, expanduje a vychádza zo stredu po vnútornej strane brucha pod hrudným košom cez hrdlo do úst a odtiaľ von. Výdych je z počiatku prudký, silný, krátky postupne akoby slabol a pomaly sa strácal keď je zakončený v maximálnom napätí svalstva /Kime/ počas ktorého prudko vydýchneme zostatkový vzduch z vyslovením HAT. Ako v Sanchin kata Chojuna Miyagiho Sensea počas prevádzania techniky /chudan joko uke/.


   - nádych rýchly, výdych pomalý a úplný


   Nádych cez nos do hrdla, popred chrbticu ku kostrči, tam sa stáča do pomyselného slimáka a odtiaľ hrudnou dutinou opäť do hrdla a cez ústa von. Výdych je z počiatku prudký, silný, dlhý ale časom akoby slabol a postupne sa strácal keď je zakončený v maximálnom napätí svalstva /Kime/ počas ktorého prudko vydýchneme zostatkový vzduch z vyslovením HAT. Ako v Sanchin kata Chojuna Miyagiho Sensea počas prevádzania techniky /morote osae uke/.


   - nádych rýchly, výdych rýchly


   Nádych nosom smeruje priamo do brucha, kde sa kumuluje a expanduje, odtiaľ tou istou dráhou do úst a von. Výdych je z počiatku prudký, silný, krátky postupne akoby slabol a pomaly sa strácal keď je zakončený v maximálnom napätí svalstva /Kime/ počas ktorého prudko vydýchneme zostatkový vzduch z vyslovením HAT. Ako v kata Sanchin Kanryo Higaonnu Sensea.


   Nogare dýchanie je opakom čiže mäkké, tiché, nenásilné, ľahké sotva počuteľné v úplnom svalovom uvoľnení používané hlavne pri Zazene, meditácii, praktikovaní vodného Qi gongu alebo čínskych vnútorných bojových umeniach ako sú Pa kua, Sing i a Tchaj ťi. Nádych je vedený cez nos do brušnej dutiny medzi pupkom a lonovú kosťou po oblasť perinea, kde vzniká tlak a brucho sa vyklenie dopredu. Tento tlak ďalej nechávame expandovať do oblasti medzi solárnym plexom a pupkom. Nasledujúci pretlak vznikajúci počas pretrvávajúceho nádychu smerujeme do oblasti medzi voľnými rebrami a bedrovou kosťou, kde sa naše brucho začína rozpínať do strán. Sústredením sa na ľadviny a oblasť okolo nich vytvárame vydutinu aj na spodnej, časti nášho chrbta keď sa náš nádych pomaly začína blížiť k jeho záveru. Predtým však ešte než z našim nádychom úplne skončíme snažíme sa naplniť aj oblasť medzi našimi lopatkami. Nádych prevedený týmto spôsobom sa nazýva plným nádychom. Vo fáze výdychu pokračujeme po chrbtici smerom hore na temeno hlavy a odtiaľ cez nos von.                                            


   Záverom snáď len toľko, že dýchanie Nogare sa dá uplatniť aj v súborných cvičeniach kata Sanchin alebo Tensho či Happoren ako Qi gongové cvičenie, kde pôdorys držanie tela a práca končatín zostávajú zachované a mení sa len spôsob dýchania. Praktikovaním heishugata týmto spôsobom, naberajú tieto kata nový rozmer a rozvíja sa tak prácu z energiou /Ki, Či/ a otvára nám tak nové nekonečné obzory pre cvičenie.

                                                                                                                                                                                                  Karol Krejčí

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?