Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

Sanchin kata tri verzie

Publikované 20.08.2012 v 22:24 v kategórii Karate Do, prečítané: 336x

   Na úvod je treba povedať, že verzií kata Sanchin je oveľa viac. Cvičia sa v rôznych školách, štýloch, dójó a viacerými spôsobmi, ale myšlienka zostáva stále tá istá. Cieľom tohto článku je upozorniť na rozdiely v jednotlivých súborných cvičeniach praktikujúcich cvičencov, no nie je návodom ako cvičiť kata Sanchin. Pôvod tejto prastarej kata siaha ďaleko do minulosti starej Číny kde sa traduje jej vznik. Jej tvorca ani čas vzniku nie sú známe a takisto sa nezachovala ani jej pôvodná verzia. Samotná kata prešla rôznymi modernizáciami a vývojom. Pôvodne sa táto kata cvičila s otvorenými rukami s technikou nukite, čo bolo v Číne viac používané a chápané ako tvrdá a nebezpečná technika - oproti technike tijikun so zavretou rukou v päsť po stáročia bežnou u bojovníkov z ostrova Okinawa. Tam sa táto kata stala stavebným pilierom rôznych škôl karate. Jej prvé tri kroky sú základom mnohých kata a opakujú sa aj vo všetkých troch verziách, ktoré budeme porovnávať. Nesmieme však zabudnúť aj na ostatné rozdiely v cvičení tejto kata, medzi ktoré patrí hlavne sled nádychov a výdychov počas prevádzania jednotlivých techník, ktoré sa v kata Sanchin nachádzajú. Dýchanie bolo zmenené na pomalé, hlboké, bránicové a tvrdé bojové ibuki, pri ktorom sa dych predlžuje a s tým súvisí aj rýchlosť prevedenia techník, lebo techniky sú s dýchaním zosynchronizované a prevádzajú sa v plnej tenzii a pomaly. Celá kata sa cvičí v postoji sanchin dachi a samotné techniky sú: chudan gyaku a oi zuki, yoko alebo uchi uke, morote sukui a osae alebo otoshi uke, morote nukite zuki, a toraguchi alebo mawashi uke. Nevyhnutné pri cvičení je mať dobrý postoj s dôrazom na muchimi, správne držanie tela a v neposlednom rade správne vykonávané dýchanie, na ktoré je kladený najväčší dôraz.


   Energia, Japonsky (ki), Čínsky (čchi,či,qi), Sanskrtsky (prána) ktorá sa počas cvičenia hromadí v hara (tanden, tantien, čchi chaj, manipura), je spoločným znakom všetkých verzií a stáva sa tak najdôležitejším aspektom (substanciou, esenciou) celého cvičenia. Týmto sa kata Sanchin radí medzi takzvané Kiko, Kikou (Ritsuzen, Qigong, Čchi kung, Čínska jóga ,Tao jóga) cvičenia, podobne ako kata Tensho a Happoren. Môžu sa teda cvičiť aj celkom mäkko a uvoľnene s dýchaním Nogare. Samotný názov kata sa najčastejšie prekladá ako „tri boje“, „tri zrážky“ alebo „tri bitky“.


   Sanchin ichi - Sensei Kanryo Higaonna http://www.youtube.com/watch?v=TKoz2Bqfx_s /


Prvá verzia je zhodná s ostatnými len po ľavé giaku zuki v treťom kroku. Sústredíme sa teda na stred a záver kata tak, že v pravom sanchin dachi sťahujeme ľavú ruku do hiki te a presúvame ju ďalej pod pravý lakeť s dlhým nádychom. Pohľad smeruje v pravo. Pravá noha prekročí pred ľavú do kosa dachi a rotáciou na koshi obe nohy robia rýchle mawate, súčasne s obratom sa ruky vymenia - ľavá robí yoko uke a pravá sa sťahuje do hiki te (zadržanie dychu). Dostaneme sa do ľavého sanchin dachi a pravá ruka udiera giaku zuki (výdych), ruku stiahneme do sanchino kamae (nádych - výdych). Tri kroky vpred (vzad voči východziemu postaveniu) do pravého sanchin dachi a udrieme ľavé giaku zuki. Po stiahnutí ruky do hikite sa celá sekvencia obratu opakuje a tak sa dostávame opäť do ľavého sanchin dachi. Po ďalšom kroku vpred udierame ľavé giaku zuki. V tom istom postoji nasleduje morote osae uke a dvakrát morote nukite zuki. Počas kroku vzad vykonávame tora guchi a z ľavého sanchin dachi sťahujeme ľavú nohu do musubi dachi z technikami sukui a osae uke.

Táto verzia je zaujímavá tým, že nekončí v bode východzieho postavenia, ale napravo vzadu od daného bodu. Počet nádychov a výdychov je dvadsaťjeden. Počet krokov je jedenásť, z toho sedem vpred voči smeru prevádzania techník, dva z toho sú mawate a ďalšie dva sú kroky vzad. Ešte tu máme dvadsaťštyri techník z toho je deväť giaku zuki, oi zuki nie je, dvakrát morote nukite zuki, dvakrát morote osae uke, tora guchi, morote sukui uke a morote yoko uke jedenkrát, yoko uke osemkrát.


   Sanchin ni - Sensei Chojun Miyagi http://www.youtube.com/watch?v=TmgAk0p93-s&feature=related/


Druhá verzia, ktorú si rozoberieme je špecifická tým, že v nej nerobíme mawate a dýchanie je značne pomalšie. V treťom kroku sa opäť zakoreníme a začneme prevádzať jednotlivé techniky tak ako nasledujú za sebou v poradí. Po prevedení zuki sa vždy vrátime do východzej pozície sanchinno kamae. Prvá sa prevádza technika gyaku zuki, ako druhá v poradí, v tom istom postoji nasleduje oi zuki, obidve na chudan a takto sa to celé ešte raz zopakuje. Nasledujúce tretie giaku zuki, po ktorom ruka zostane vystretá a súčasne s pravou rukou, ktorá je v yoko uke plynulo prejdú do techniky osae uke, po ktorej nasleduje trikrát morote nukite zuki. Počas ústupu prevedieme dva kroky vzad s tora guchi. Na záver stiahneme nohu do musubi dachi s technikami morote sukui a osae uke, napokon skončíme v bode východzieho postavenia.

Počet krokov v tejto verzii je šesť, z toho tri vzad. Počet nádychov a výdychov ostáva zachovaný ako v predchádzajúcej verzii tiež dvadsaťjeden. V tejto verzii sanchin kata udierame päťkrát giaku zuki, dvakrát oi zuki, trikrát morote nukite zuki a prevádzame päťkrát yoko uke, dvakrát tora guchi, dvakrát morote osae uke, jedenkrát morote sukui uke a jedenkrát morote yoko uke. To je dokopy dvadsaťjeden techník.


   Sanchin san - Sensei Gogen Yamaguchi http://www.youtube.com/watch?v=FPcDJdwVyHI


Tretia verzia nezačína presne tak isto ako predchádzajúce, pretože prvým pohybom je prechod z musubi dachi do heko dachi, počas ktorého sa ruky v pozícii joi no kamae zovrú v päsť a presunú vedľa tela. Po vykročení z heko dachi do sanchin dachi sa techniky opakujú do tretieho kroku v pravom sanchin dachi. Potom stiahneme ľavú ruku z yoko uke do hiki te (nádych), pokračujeme z premiestnením ruky pod pravý lakeť (výdych). Pohľad zostáva v pred. Nasleduje mawate počas ktorého sa nadychujeme a po skončení obratu v ľavom sanchin dachi udrieme s výdychom pravé giaku zuki. Napokon stiahneme ruku do sanchino kamae. Spravíme krok a zopakujeme práve opísanú kombináciu s mawate do ľavého sanchin dachi. Po prevedení ďalšieho kroku a opätovnom zakorenení nasledujú techniky giaku zuki, yoko uke, oi zuki, yoko uke, giaku zuki a potom bez dýchania preklopíme a otvoríme ruky do morote otoshi uke. Zostávame v postoji a trikrát po stiahnutí rúk do hikite udierame morote nukite zuki. Začíname z ústupom do východzieho postavenia pričom vykonáme dva krát tora guchi a po stiahnutí nohy do musubi dachi morote sukui a otoshi uke. Naše dlane skončia ľavá na pravej pred hara.

Ako môžeme vidieť táto verzia je tak trochu zmiešaninou prvých dvoch verzii. Nádychov a výdychov je v tejto verzii dvadsaťtri. Krokov je jedenásť z toho prvý je s musubi dachi do heko dachi, dvakrát mawate, trikrát dozadu a päť dopredu. V tejto verzii Sanchin kata máme pätnásť techník, morote yoko uke jedenkrát, giaku zuki šesťkrát, oi zuki jedenkrát, morote nukite zuki trikrát, tora guchi dvakrát, morote sukui a otoshi uke jedenkrát.


   Na záver snáď už len môžeme skonštatovať, že kata Sanchin sa trénuje v plnom napätí svalstva pričom kime sa robí na konci techniky pri dodýchnutí. Takýmto spôsobom túto kata trénovali aj naši senseji ,ktorí ju denno-denne cvičievali niekoľkokrát až sa stala ich prvým a zároveň aj posledným pri rozvoji svojho karate: „Sanchin je základným stavebným kameňom karate“, „Tréning karate sa začína aj končí pri Sanchin“, „Všetko v karate je Sanchin“, „Sanchin je základom a výsledkom karate, pretože karate bez Sanchin nie je karate“, „Sanchin je karate a karate je Sanchin“, „Môžeme byť pyšní na Sanchin. Je to unikát karate a neexistuje v žiadnom inom bojovom umení“. Takto naši senseji na verejnosti prezentovali svoje pocity z cvičenia Sanchin kata ako odkaz nasledujúcim generáciám karatékov. A tieto malé odlišnosti ktoré sa nachádzajú v Sanchin kata ju robia zaujímavejšou, tvárnejšou a príťažlivejšou, lebo je v nej neustále čo objavovať. Množstvo modifikácii ponúka priestor na stále novší, širší a ucelenejší pohľad na toto krásne cvičenie. Škála spôsobu prevedenia je natoľko široká, že je možné len ťažko zvládnuť detailné naučenie sa tohto veľkého množstva verzií.

http://www.youtube.com/watch?v=mWh-uhw4C9s&feature=player_embedded/

Cez to všetko sa naozaj oplatí plne venovať cvičeniu do detailov, aby sme čo najhlbšie prenikli k pôvodnej podstate autorovej myšlienky. Rozpitvaním jednotlivých častí kata zisťujeme, že pestrosť počtov opakovaní jednotlivých techník, počtov krokov a napokon aj počtov nádychov a výdychov sa od zostavy k zostave rôznia, čo potvrdzuje rozmanitosť jednotlivých škôl karate, ktoré sa môžu pýšiť týmto unikátom. Pritom podstata Sanchin kata ostáva stále zachovaná a to je vlastne základom tohto cvičenia odovzdávaného novým generáciám karatistov.


   A preto nie je dôležité, ktorú verziu Sanchin kata cvičíte, ale ako často ju praktikujete.

                                                                                                                                                                            Renshi Karol Krejčí a kol.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?