Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

SHIME

Publikované 30.03.2013 v 14:28 v kategórii Karate Do, prečítané: 297x

   Shime je Okinawským ekvivalentom pre dopomoc, používajúci sa pri asistovanom cvičení kata Sanchin. Úlohou dopomáhajúceho je vyprovokovať cvičiaceho k čo najväčšiemu výkonu počas cvičenia, pričom jeho napnuté svaly neustále kontaktuje údermi, kopmi či stláčaním svalov, atď. Týmto spôsobom pomáhame praktikujúcemu viesť energiu ki cez miesta, kde môže viaznuť. Systém dopomoci má určité pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať, aby bol jeho účinok počas cvičení čo najväčší. Začíname odzadu, zdola smerom hore, potom sa premiestnime na bok od cvičiaceho a pokračujeme dopredu, na druhú stranu, až skončíme opäť vzadu. Spôsoby dopomoci sa rôznia druhom, intenzitou ale aj prevedením. Dohovor medzi cvičiacim a dopomáhajúcim je dôležitý, lebo tak ako silná i slabá intenzita shime môže byť rušivým aspektom cvičenia. Tak isto aj ataky zranených alebo ináč postihnutých miest môžu narúšať plynulosť praktikovania tohto krásneho súborného cvičenia. Dolu uvedeným spôsobom asistovanej dopomoci sa cvičí v Tradičnom Okinavskom Goju Ryu Karate Do,ale ten sa môže líšiť pridaním alebo ubratím techník používaných v rôznych štýloch, školách či dojo.


   Ako prvé testujeme klenby, vnútornej strany chodidiel, keď malíčkovou hranou dlane shuto skúšame priľnavosť chodidla k podložke. Následne pevne uchopíme členky a skúšame pohnúť chodidlom cvičiaceho. Týmito technikami sa testuje priľnavosť postoja k podložke takzvané zakorenenie muchimi. Tu je nesmierne dôležité, aby sa chodidlo dotýkalo podložky čo najväčšou plochou a prsty nohy boli roztiahnuté maximálne od seba. Nie menej dôležité je však napravenie chodidla zadnej nohy do priameho smeru kvôli správnej rotácii celého postoja cvičiaceho. Pokračujeme smerom hore skúškou napätia lýtkových svalov pevným zovretím medzi prsty. Jemným zatlačením do podkolenia cvičiaceho sa snažíme znížiť ťažisko celého jeho postoja, čím sa priblížia kolená k sebe, a tým praktikujúci dosiahne maximálnu tenziu v stehenných a sedacích svaloch. Prstami zatlačíme na boky stehien a následným plesknutím dlaňami na to isté miesto privedieme energiu ki do tejto oblasti. Samotné plesknutie prevádzame čo najväčšou plochou dlane približne v strede stehien. Musí to štípať nie bolieť, nie je to úder! Bodnutím prstami do svalov zadku dávame impulz k dostatočnému podsadeniu panvy a maximálnemu napnutiu sedacích svalov. Pleskneme po bedrových kĺboch, kde energia ki najčastejšie viazne. Ďalej protitlakom prstov oboch rúk skúšame súčasne napätie svalov brucha a spodnej časti chrbta. Postupujeme smerom hore k veľkým chrbtovým svalom, kde zo strán prstami skúšame ich napätie s následným plesknutím. Jemne prechádzame prstami popri stavcoch chrbtice od krku až k bedrám, tak aby sme nenarušili priebeh cvičenia, ale aby sme zaktivovali obidve energetické dráhy. Malíčkovou hranou dlane, ukazovákom a palcom prejdeme po trapézových svaloch od krku k ramenám. Následne zhora pleskneme dlaňami obidvoch rúk po ramenách v mieste ramenného kĺbu, čo je druhé najčastejšie miesto, kde energia ki zvykne viaznuť. Nesmieme plesknúť blízko krku, aby nedošlo k zraneniu trapézových svalov! Túto oblasť môžeme dráždiť aj plesknutím ramien zo strán, nadväzujúco na predchádzajúce plesknutie, počas jedného výdychu. V tomto postavení k praktikujúcemu prevádzame ešte kop kin geri holennou kosťou do rozkroku, pričom naše dlane spočívajú na ramenách cvičiaceho, aby sme nenarušili plynulý priebeh kata. Premiestnime sa k cvičiacemu zo strany, skontrolujeme aký je uhol postavenia chrbtice k podložke a či má bradu dostatočne zatiahnutú nad hrudnou kosťou. Taktiež skontrolujeme koleno prednej nohy či sa nachádza nad prstami chodidla, čo je dôležité z hľadiska ťažiska. V postoji zenkutsu dachi prejdeme k testovaniu brušných svalov oblúkovým úderom haito uchi, pričom je pasívna ruka položená na lopatke cvičiaceho. Úder nesmie dopadnúť na pupok! Presunieme sa ešte viac dopredu, ale nie celkom, uchopíme praktikujúceho pevne za zápästie a kopom gedan mawashi geri ho kontaktujeme holennou kosťou do stehna. Dostávame sa priamo pred cvičiaceho a obidvomi rukami uchopíme jeho päste, pričom ich vykrúcame do krajnej pozície, s úmyslom čo najviac zvýšiť intenzitu napätia. Zaujmeme postoj han zenkutsu dachi a udrieme cvičiaceho gedan gyaku zuki do brucha, pričom ho pasívnou rukou uchopíme pevne za zápästie, čím fixujeme jeho stabilitu. Počas prevádzania techniky osae uke dlaňami vytvárame protitlak smerom hore. Pri technike morote nukite zuki kladieme odpor pri pohybe vpred, ale aj vzad, počas sťahovania rúk do hiki te. Protitlak taktiež vytvárame počas morote gedan a chudan schotej oshi v technike tora guchi. Presúvame sa postupne k opačnému boku a technikami prináležiacimi tomuto postaveniu prevádzame zrkadlovo schime. Keď dokončíme test zboku, plynulo prejdeme dozadu, a tam technikami uvedenými vyššie, pokračujeme v dopomoci na vrchnej časti tela praktikujúceho. Dôležité je, aby boli techniky prevádzane plynulo, vždy minimálne jedna počas výdychu. Skúsenejší cvičenci môžu využiť aj dopomoci dvoch dopomáhajúcich, kedy jeden dáva dopomoc zozadu a druhý spredu alebo zboku. Napríklad v iných školách karate počas Sanchin shime lámu o cvičiaceho palice alebo dosky. Veľmi podobné praktiky sa používajú aj v čínskych školách tvrdého Wu shu, známe ako Čínska železná košeľa, Prikrývka zlatého zvonu alebo tzv. Stavanie mostov, kde sú cvičenci počas praktikovania kontaktovaní vreckami naplnenými rôznymi materiálmi alebo zväzkom bambusových trstín či oceľových prútov. Aj takýmito praktikami si môžeme spestriť cvičenie kata Sanchi shime, lebo všetky uvedené metódy majú len jeden cieľ, a to aby cvičiaci získal čo najväčšiu odolnosť voči útokom z vonku. Z podobnými praktikami sa môžeme stretnúť aj v rôznych filmoch, v ktorých pripravujú svojich agentov alebo vojakov na to, aby získali čo najväčšiu odolnosť proti mučeniu, posunutím prahu bolesti na minimálnu možnú hranicu citlivosti. Touto praxou sa vlastne karatista učí ustáť techniky, ktoré prešli cez jeho obranu. Lenže v tomto cvičení je skrytý aj hlbší význam, a to rozviesť energiu ki do celého tela. Takýmto cvičením vyššieho stupňa, spojeným s technikou praxe kata Sanchin, sa obeh energie ki v našom tele výrazne zvýši, čo má priaznive účinky pre náš organizmus. Praktikovanie takéhoto druhu tréningu udržuje čistú formu, svalovú kontrolu a koncentráciu. Je to viac duchovné cvičenie než fyzické.


   Na záver snáď môžem pridať už len slová klasika Tradičného Okinavského Goju Ryu Karate Do senseia Morio Higaonnu:„Nemôžete povedať, že praktizujete kata Sanchin shime pokiaľ si nezacvičíte s asistenciou aspoň dvoch inštruktorov.“.

  Karol Krejčí

http://www.youtube.com/watch?v=rjjzbVLdY1o

http://www.youtube.com/watch?v=UyIlQwrHzh8

http://www.youtube.com/watch?v=Mo5O-pKrJ7U

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?