Dojo TetsujiRenshi Karol Krejčí

Tensho kata

Publikované 01.12.2012 v 11:05 v kategórii Karate Do, prečítané: 308x


   Toto súborné cvičenie v tradičnom Goju Ryu Karate Do predstavuje ju (mäkké) prevedenie techník vykonávaných prevažne po oblúkových dráhach otvorenou oi(rukou), ktorá sa nachádza na strane tela nad prednou nohou v postoji migi alebo hidari sanchin dachi. Samotné cvičenie sa praktikuje na konci tréningu alebo na záver dňa pri západe slnka a jeho úlohou je rozviesť ki (energiu) po celom tele.


   Tensho kata vytvoril Sensei Chojun Miyagi z kata Rokkishu (šesť foriem rúk) ako svoje majstrovské dielo po návrate z Číny. Je približne o tisíc rokov mladšia ako jej protipól - kata Sanchin, ktorá predstavuje go (tvrdé) prevedenie techník v systéme Goju Ryu Karate Do. V tomto systéme sa techniky vykonávajú prevažne priamočiaro, giaku(zavretou) rukou, ktorá sa nachádza na tej istej strane tela ako aj zadná noha v postoji. Praktikuje sa najčastejšie na začiatku tréningu, po rozcvičke alebo ráno pri východe slnka a má v nás prebudiť ki.


   Kata Tensho ako aj kata Sanchin má mnoho verzii v rôznych školách a štýloch. http://www.youtube.com/watch?v=s9FBT7iCKzk Dokonca existuje aj verzia Sanchintensho, kde na úvod kata Sanchin nadväzuje záver kata Tensho. Tieto dve protikladné katy sa vzájomne dopĺňajú, čím z Goju Ryu vytvárajú ucelený systém, napríklad blokovaním tvrdých go techník, mäkkými ju technikami, a naopak. Ich funkcia, postavenie a príslušnosť spolu vytvárajú základný kameň školy Goju Ryu, a teda sú neodmysliteľnou súčasťou stavebného pilieru, o ktorý sa môžeme kedykoľvek oprieť pri riešení akéhokoľvek problému v škole Karate Do. Vďaka svojim pomalým pohybom, koncentrácii mysle a regulovanému dýchaniu môžeme tieto dve kata klasifikovať ako Qi - gong v Karate Do, čím sa pre nás stávajú neoceniteľným pokladom. Obidve kata sú označované ako heishugata (zavreté), čo znamená, že ich praktikovanie prebieha v plnej tenzii.


   Pôvod tejto krásnej zostavy môžeme vystopovať v kata Rokkishu školy Bieleho žeriava v Južnej Číne. Jej názov či meno Tensho sa zvykne prekladať ako „otáčajúce sa/rotujúce dlane, ruky“. Názov nám našepkáva, že na ruky, a hlavne dlane, bude kladený veľký dôraz. Ich pohyb je mäkký, vláčny, plynulý ako tok vody, ktorý ale dokáže zvaliť dom alebo starý strom. Lakte sú statické a ich pohyb je minimálny; držíme ich na päsť od tela v pozícii, ktorú nazývame „ťažké lakte“. Dlane, ktoré práve prevádzajú techniku sú počas celej sekvencie otvorené.


http://www.youtube.com/watch?v=4W8yV85HuHI&list=LPbBUx4XAiwkk&index=14


   Tensho kata sa začína v postojimusubi dachi v pozíciijoi no kamae. Prvým pohybom počas nádychu a výdychu je vykročenie do migi (pravého) sanchin dachi s chudan morote yoko uke. V tom istom postoji začneme stiahnutím ľavej (pasívnej) ruky do hiki te. Nádych, výdych. Celá nasledujúca séria techník bude prevádzaná pravou (aktívnou) rukou. Začneme dlhým nádychom, pravú dlaň otvoríme a otočíme smerom dole, prevedieme techniky hiki uke a po rotácii predlaktia ushiro kake uke stiahneme ruky do hiki te otvorenou dlaňou smerom hore, prstami vpred. V zapätí nadväzuje fáza výdychu s jodan shotei oshi, predlaktie opäť rotuje do vystretej ruky dlaňou vpred, prstami hore. Pravú ruku pokrčíme v lakti, hákom kakepriblížime predlaktie k telu (solárnemu plexu). Zápästie začína rotovať, pričom dlaň sa sťahuje do pozície hiki te, kde zostáva otvorená smerom vpred, prstami dole. Plynulo nadväzuje technika gedan shotei oshi, po ktorej ruka zostáva vystretá dlaňou vpred, prstami dole. Dýchanie je pomalé a hlboké, harmonizuje s pohybom. Počas dvíhania predlaktia zápästie rotuje a vykonávame chudan ko uke, po horizontálnej dráhe nadväzuje chudan shuto otoshi uke smerom dole opäť synchronizovane s dýchaním. Po vertikálnej línii pokračujeme s chudan migi yoko ko uke a späť chudan hidari yoko shotei uchi uke; dlaň smeruje vpred, prsty doprava. Nádych, výdych. Nasleduje kĺzavý krok vpred do hidari (ľavého) sanchin dachi s technikou hidari chudan yoko uke, muchimi (zakorenenie postoja). Pravá (tentoraz pasívna) ruka ostáva v hiki te a ľavá (tentoraz aktívna) vykonáva zrkadlovo celú sekvenciu pohybov až po chudan migi yoko shotei uchi uke. V treťom kroku vpred sa opäť dostávame do migi sanchin dachi s chudan morote yoko uke,kde celú sekvenciu znovu zopakujeme morote (obojručne - obe ruky sú aktívne). Z pozície chudan morote yoko shotei uchi uke začíname ustupovať do hidari sanchin dachi s technikou morote osae uke. Nádych, výdych. V ďalšom kroku vzad zopakujeme s výdychom morote osae uke,ktorému predchádza morote sukui ukes nádychom, počas premiestňovania do migi sanchin dachi. Následne opäť ustupujeme do hidari sanchin dachi s technikou tora guchi. To isté prevedenie techniky sa zrkadlovo zopakuje na druhú stranu po poslednom kroku vzad do migi sanchin dachi.Počas prevádzania oboch technik synchrónne dýchame. Pritiahneme pravú nohu do musubi dachi a vykonáme záver kata technikami morote sukui a osai uke, počas ktorých dýchame v súlade s pohybom. Skrížime dlane pred hara (brucho), nadýchneme sa a zmeníme postoj na heko dachi, pričom dlane zovrieme v päsť a premiestnime na boky stehien. Výdych, mierne pokrčíme nohy v kolenách, tak aby jabĺčka nepresahovali cez prsty na nohách, a rozpažíme ruky. Pomalým, dlhým a hlbokým nádychom ruky mierne pokrčíme v lakťoch a s výdychom ich natiahneme do strán. Pohyb je pomalý zharmonizovaný s dýchaním. Toto opakujeme približne tri až päť-krát, kým sa náš dych neupokojí.


http://www.youtube.com/watch?v=G2p8rmq9iv4&feature=youtube_gdata_player


   Počet nádychov a výdychov je v kata Tensho dvadsaťjeden, rovnako ako v kata Sanchin vo verziách Kanryo Higaonnua Chojuna Miyagiho senseia. Sú tu tri kroky vpred a päť krokov vzad, vrátane stiahnutia nohy do musubi dachi. Techniky yoko uke, morote ushiro kake uke, morote jodana gedan shotei oshi, morote kake, morote chudan ko uke, morote chudan shuto otoshi uke, morote chudan yoko shotei uchi uke, morote chudan yoko ko uke sa v tomto kata nachádzajú len jedenkrát; morote yoko uke, hiki uke, ushiro kake uke, jodana gedan shotei oshi, kake, chudan ko uke, chudan shuto otoshi uke, chudan yoko ko uke, chudan yoko shotei uchi uke, sukui uke, tora guchi dvakrát a osae uke trikrát, čiže spolu je to tridsaťsedem techník.


   

Tensho kata sa stala neodmysliteľnou súčasťou dopĺňajúcou chýbajúce ohnivko reťaze, čím sa celý systém ucelil do kompaktného celku školy Okinawského bojového umenia známeho ako Goju Ryu Karate Do.


                                                                                                                                                                                                    Karol Krejčí

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?